Laivu nomas kontakti

Mobilais tālrunis - 25434346

E-pasts - info@aivieksteslaivas.lv

Laivu nomas punkta atrašanās vieta - Lubāna

Rekvizīti

SIA "MARTES"

Juridiskā adrese:

Meža iela 4, Rīga, LV 1048

Reģ.Nr. 40003821073

PVN Nr. LV40003821073

Banka: A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV94HABA0551013078484